Profil

magister filologii germańskiej – Uniwersytet Warszawski
magister artium (M.A.) –Uniwersytet im. J. W. Goethego , Frankfurt nad Menem –germanistyka (nowsza literatura niemiecka, starsza literatura niemiecka), pedagogika, językoznawstwo niemieckie

tłumacz przysięgły języka polskiego dla sądów i notariuszy w Landzie Hesja

wieloletnie doświadczenie w ksztalceniu dorosłych - Region Frankfurtu nad Menem  

wieloletnie doświadczenie jako kierownik oddziału języka niemieckiego w Instytucie Ksztalcenia Dorosłych w regionie Frankfurtu n.M.

doświadczenie jako content manager i redaktor online w przedsiębiorstwie B2B, E-Learning-Solution-Provider w regionie Frankfurtu n. M.

Moderator pedagogiczny projektu modelowego „mitSprache” Urzędu do Spraw Multikulturalnych we Frankfurcie n. M. (2001 - 2006 r.)

ponad dwudziestopięcioletnie doświadczenie jako tłumacz ustny i pisemny języka polskiego i języka niemieckiego dla firm i instytucji

działalność samodzielna jako tłumacz ustny i pisemny